OBVESTILO!!!

Spoštovani starši,

zaradi omejitve širjenja virusa COVID-19 bodo šole in vrtci v ponedeljek, 16. marca 2020, zaprli vrata.

 

Zavedamo se, da se boste posamezni starši zaradi navedenega ukrepa srečali s težavami pri zagotavljanju varstva vaših otrok. Da bi tovrstne stiske staršev v času veljavnega ukrepa zmanjšali, smo se v lokalni skupnosti skupaj z vodstvi osnovnih šol in vodstvom vrtca odločili, da v šolah in nekaterih enotah vrtca, v kolikor bo ugotovljeno, da starši varstvo nujno potrebujete, le-tega organiziramo.

 

Varstvo bo organizirano že s prvim dnem veljavnosti ukrepa, pri čemer bodo šole varstvo izvajale med 6. in 16. uro, posamezne enote vrtca pa med 5. in 17. uro.

V zvezi z navedenim obvestilom vas naprošamo, da najkasneje do nedelje, 15. marca 2020 do 20. ure, vrtcu ali šoli, ki jo obiskuje vaš otrok, sporočite potrebo po zagotavljanju varstva.

 

Za varstvo učenca sporočilo posredujte preko eAsistenta razredniku učenca, za otroke, vključene v programe predšolske vzgoje Vrtca Zagorje ob Savi, pa vodjem oddelka preko aplikacije WebVrtec.

 

Ob tem opozarjamo (sklicevanje na navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, z dne 13. 3. 2020), da bodo dovoljene le nujne izjeme in da bo varstvo otrok v času ukrepa organizirano le za otroke, katerih starši bodo nujno potrebovali varstvo, ker bodo dolžni še naprej opravljati svoje delo. Potrebo po nujnem varstvu se bo izkazovalo s pisno izjavo delodajalca, da starši opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah (takšno delo opravljajo zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji in v drugih službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva).
Zavedati se namreč moramo, da smo ukrep zaprtja šol in vrtcev sprejeli z namenom omejitve širjenja novega virusa.

 

Pazite nase in seveda tudi na druge.

 

S spoštovanjem

 

Župan Občine Zagorje ob Savi,

ravnatelj/-ice osnovnih šol in Vrtca Zagorje ob Savi

 

Related Images:

Morda vam bo všeč tudi...

o