PLANINSKI KROŽEK

Krožek je namenjen učencem iz NIS-a (od 5. do 9. razreda) in učencem višjih stopenj PPVI-ja. 

Učenci spoznajo planinstvo kot obliko rekreacije in se navajajo na koristno preživljanje prostega časa. 

Planinski izleti bodo potekali na bližnje in bolj oddaljene vrhove, izvajali pa se bodo po dogovoru (večinoma ob sobotah).

Izleti bodo prilagojeni psiho-fizičnim sposobnostim učencev.  

Mentorica: Marjana Bolte

Related Images:

o