SVETOVANJE

Za vas si lahko vzamemo čas vsak dan med 7.00 in 13.30 uro. Prisotni smo v času popoldanskih govorilnih ur. V skladu z vašimi potrebami in zmožnostmi pa se za srečanje lahko dogovorimo tudi v drugih terminih, ki bi vam bolj ustrezali.

Svetovalna služba je tesno vpeta v medsebojne odnose na vseh relacijah med strokovnimi delavci, učenci, starši, vodstvom kot tudi zunanjimi institucijami (CSD, Svetovalni centri, druge osnovne šole, srednje šole, zdravstveni dom…).

S posebnim t.i. svetovalnim odnosom, si preko svetovanja, koordiniranja in posvetovanja nenehno prizadeva za konstantno vključenost v procese načrtovanja, sodelovanja, povezovanja in vrednotenja vzgojno izobraževalnega dela. Glavno vodilo je optimalni razvoj posameznega učenca v skladu z njegovimi individualnimi potrebami in posebnostmi.

Svetovalno delo

Vsak otrok je poseben in edinstven v dojemanju ter odzivanju na svet okoli sebe, predstavlja neprecenljivo bogastvo v mozaiku človeške družbe. Zato je vzgoja in delo z otroki poseben privilegij, saj nas vedno znova pripeljejo do novih spoznanj in pogledov na svet. Velikokrat nam pokažejo, kaj je v življenju res pomembno ter kako so lahko stvari preprosto lepe in enostavne. Dovolimo jim, da nas kdaj tudi oni poučijo!
Vsi otroci se razvijajo in napredujejo. Nekateri imajo pri tem več, drugi manj težav.
Na OŠ dr. Slavka Gruma si vsi zaposleni prizadevamo, da bodo učenci tekom šolanja pridobili temeljne veščine življenja za življenje.

Kdaj priti po nasvet ?

  • Kadar se doma ali v šoli pojavijo težave.
  • Kadar se želite o svojih opažanjih otrokovih težav z nekom pogovoriti.
  • Kadar želite nasvet kako pomagati otroku.
  • Kadar želite pridobiti informacije o oblikah pomoči, ki jih je otrok lahko deležen v šoli.
  • Kadar imate vprašanja o otrokovem vedenju, čustvovanju, odzivanju…

 

Related Images:

o