ZGODOVINA

Cilje, ki smo si jih zastavili v viziji, lahko gradimo in nadgrajujemo tudi zaradi bogate zgodovine naše šole. Začetki usposabljanja učencev z motnjami v duševnem razvoju segajo že v leto 1939.

Leta 1939 je bil pri zagorski osnovni šoli ustanovljen posebni oddelek. Zaradi vojne je bilo prekinjeno delo v posebnem oddelku od leta 1947. Posebni oddelek je nato deloval do leta 1951, nato pa je bil ponovno ustanovljen leta 1962 in je deloval pri Osnovni šoli Toneta Okrogarja.

Zaradi vse večjega števila otrok in s tem tudi povečanja števila oddelkov, je bila 20. aprila 1965 ustanovljena Posebna osnovna šola Zagorje ob Savi.

Ker se je povečevalo število otrok z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, smo v šolskem letu 1976/1977 odprli OVI (oddelek vzgoje in izobraževanja). S tem smo na naši šoli začeli izvajati dva programa: program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program vzgoje in izobraževanja.

Leta 1984 je bila k naši šoli priključena tudi Delavnica pod posebnimi pogoji za potrebe občin Zagorje, Trbovlje in Hrastnik. Delavnica pod posebnimi pogoji je delovala v okviru Osnovne šole dr. Slavka Gruma do januarja 1992, ko je postala samostojen javni zavod in se je preimenovala v Varstveno delovni center Zagorje ob Savi.

Leta 1988 smo pridobili novo šolsko zgradbo, v kateri poteka pouk tudi danes. Leta 1991 smo na podstrešju šole z lastnimi sredstvi uredili telovadnico.

Na OŠ dr. Slavka Gruma smo že v letu 1993/1994 začeli z mobilno specialno pedagoško obravnavo učencev na rednih osnovnih šolah v občini Zagorje.

1.9.1995 pa smo organizirali tudi mobilno logopedsko službo. Trenutno je v mobilni službi zaposlenih kar osem specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki v celoti izvajajo svoje delo v mobilni obliki, več specialnih in rehabilitacijskih pedagogov pa dopolnjuje svojo obvezo na osnovnih šolah v Zagorju in Trbovljah. Hkrati z mobilnimi obravnavami sodelujemo tudi z Vrtcem Zagorje in Trbovlje.

Maja 2009 smo pridobili dvigalo za prevoz gibalno oviranih učencev, ki je vgrajeno iz zunanje strani in omogoča dostop gibalno oviranim učencem v vsa nadstropja šole.

Junija 2010 so nam predstavniki Rotary kluba donirali prenosno dvižno kad, ki omogoča, da lahko skrbimo za osebno higieno najtežje gibalno oviranih.

Septembra 2010 smo z uporabo sredstev iz proračuna Občine Zagorje zgradili v srednjem nadstropju šole stranišče za invalide, povečali smo predprostor pred straniščem za invalide, preselili arhiv in obnovili upravne prostore šole. 

Novembra 2016 smo obnovili telovadnico, računalniško učilnico in šolsko knjižnico.

V letih od 2009 do 2018 smo obnovili vse učilnice na šoli.

Na OŠ dr. Slavka Gruma si prizadevamo, da bi bilo bivanje v naši šoli prijetno za vse – za učenke in učence in za vse delavce šole. Za naše učenke in učence želimo ustvariti varno, ustvarjalno in čim bolj mirno okolje za pridobivanje znanja in za njihovo osebno rast.

 

 

Related Images:

o