BRALNA ZNAČKA

BRALNA ZNAČKA

Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Ves čas se razvija kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim (šolske) knjižnice, hkrati pa je kot obšolska/interesna dejavnost lahko svobodnejša, bližja otrokom in mladim, in tako uspešnejša pri oblikovanju bralcev za vse življenje. Vseskozi se močno vključuje v strokovna in družbena prizadevanja, da bi se dvignila bralna pismenost posameznikov in družbe v celoti.

Učenci si s sodelovanjem pri Bralni znački bogatijo besedišče in ob tem razvijajo domišljijo. Namen branja je prostovoljno poseganje po leposlovnih in strokovnih knjigah, preko katerih si učenci bogatijo besedni zaklad, spoznavajo svet okrog sebe, se vživljajo v književne osebe in s pomočjo njih razrešujejo morebitne svoje težave. Branje se prične 17. septembra in traja do 2. aprila.

Interesna dejavnost: Bralna značka je namenjena vsem učencem OŠPP in učencem OPP oddelkov.

CILJI:

  • Dopolnjevati znanja pri pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim (šolske) knjižnice.
  • Izpopolnjevati oz. osvajati ter uriti tehniko branja… – Bogatitev učenčeve splošne poučenosti.
  • Vzpodbujati prostovoljno branje v prostem času.
  • Širjenje besednega zaklada.
  • Oblikovati bralce za vse življenje.

Mentorica: Polona Vidmar

r

o