BRALNA ZNAČKA


Bralna značka je vseslovensko gibanje, ki že petdeset let spodbuja razvoj bralne kulture mladih. Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Ves čas se razvija kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim (šolske) knjižnice, hkrati pa je bralna značka kot obšolska/interesna dejavnost lahko svobodnejša, bližja otrokom in mladim, in tako uspešnejša pri oblikovanju bralcev za vse življenje. Učenci si s sodelovanjem pri Bralni znački bogatijo besedišče in ob tem razvijajo domišljijo. Urijo se v tehniki branja, razmišljajo o vsebini in upoštevajo odlike ustnega sporočanja.

Interesna dejavnost: Bralna značka je namenjena učencem OŠPP in učencem OPP oddelkov.

Cilji:

  • Dopolnjevati znanja pri pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim (šolske) knjižnice.
  • Izpopolnjevati oz. osvajati ter uriti tehniko branja…
  • Bogatitev učenčeve splošne poučenosti.
  • Vzpodbujati prostovoljno branje v prostem času.
  • Širjenje besednega zaklada.
  • Oblikovati bralce za vse življenje.

Knjižničarka Polona Vidmar

 

o