PEVSKI ZBOR

 

Vaje pevskega zbora potekajo  dvakrat tedensko. Vključijo se lahko učenci  OŠPP z NIS  ter učenci PPVI (vseh stopenj in razredov), ki radi pojejo, pripevajo in imajo radi glasbo.

Splošni cilji pevskega zbora so:

 • sodelovanje z glasbenimi programi na šolskih prireditvah,
 • doživljanje procesov umetniškega delovanja,
 • spoznavanje in posredovanje vrednot slovenske in svetovne pevske zakladnice,
 • poglabljanje zavesti o kulturni dediščini, vrednotah in različnosti,
 • razvijanje sodelovanja in kakovostne kulture odnosov v skupnem muziciranju,
 • razvijanje svoje osebnosti,
 • intenzivno razvijanje čustvenega in kognitivnega doživljanja,
 • intenzivno razvijanje in kultiviranje pevskega glasu glede na ind. zmožnosti,
 • razvijanje muzikalnosti in estetskega doživljanja,
 • razvijanje interesa za bogato preživljanje prostega časa in
 • razvijanje posebne poti komunikacije (socialne integracije),
 • druženje…

 

Glasbeni repertoar –  izbor pesmi je večinoma načrtovan, seveda pa imajo tudi mladi pevci možnost izbora in soustvarjajo letni nabor pesmi.

 

Tematsko so pesmi razvrščene v  sledeče sklope:

 • Pesmi iz slovenske ljudske zakladnice
 • Pesmi o naravi
 • Potujemo skozi letne čase
 • Pesmi za praznike
 • Pesmi za rajanje
 • Radi prepevamo.

 

Petje bomo občasno povezali tudi  z instrumentalnimi in plesnimi (gibnimi) dodatki. Predstavili se bomo na šolskih prireditvah.

Brvar Mojca

o