PEVSKI ZBOR

Vaje pevskega zbora potekajo  dvakrat tedensko – v dveh skupinah. Vključijo se lahko učenci  OŠPP z NIS  ter učenci PPVI (vseh stopenj in razredov), ki radi pojejo, pripevajo in imajo radi glasbo.

Splošni cilji pevskega zbora so:

 • sodelovanje z glasbenimi programi na šolskih prireditvah,
 • doživljanje procesov umetniškega delovanja,
 • spoznavanje in posredovanje vrednot slovenske in svetovne pevske zakladnice,
 • poglabljanje zavesti o kulturni dediščini, vrednotah in različnosti,
 • razvijanje sodelovanja in kakovostne kulture odnosov v skupnem muziciranju,
 • razvijanje svoje osebnosti,
 • intenzivno razvijanje čustvenega in kognitivnega doživljanja,
 • intenzivno razvijanje in kultiviranje pevskega glasu glede na ind. zmožnosti,
 • razvijanje muzikalnosti in estetskega doživljanja,
 • razvijanje interesa za bogato preživljanje prostega časa in – razvijanje posebne poti komunikacije (socialne integracije), –      druženje…

Glasbeni repertoar –  izbor pesmi je večinoma načrtovan, seveda pa imajo tudi mladi pevci možnost izbora in soustvarjajo letni nabor pesmi.

Tematsko so pesmi razvrščene v  sledeče sklope:

 • Pesmi iz slovenske ljudske zakladnice
 • Pesmi o naravi
 • Potujemo skozi letne čase
 • Pesmi za praznike – Pesmi za rajanje –        Radi prepevamo.

Petje bomo občasno povezali tudi  z instrumentalnimi in plesnimi (gibnimi) dodatki. Predstavili se bomo na šolskih prireditvah.

Mentorica: Brvar Mojca

o