ŠPORTNI KROŽEK ZA GIBALNO OVIRANE

Področje motorike in gibanja omogoča otroku vzdrževanje telesnih funkcionalnih sposobnosti (mišična napetost, dihalna sposobnost, srčna sposobnost, gibčnost), izvajanje gibalnih sposobnosti (moč, gibljivost, preciznost, koordinacija) in izvajanje gibalnih spretnosti (stabilnost, manipulacije).

Pri interesni dejavnosti, ki je namenjena gibalno oviranim učencem, se bo delo izvajalo izključno individualno

Related Images:

o