LEGO

Učenci se seznanijo s sestavljanjem lego kock tako po načrtu kot po lastni iniciativi.

Pri tem urijo svoje prostorske sposobnosti in finomotoriko.

Sestavljanje kock pripomore k reševanju tehničnih problemov in so osnova za reševanje višjih problemov strojništva in mehanike. Učenci se učijo ovrednotiti svoj trud in pri tem razvijajo pozitiven odnos do dela.

Krožek bo potekal eno uro na teden.

Mentor: Zoran Kvartič

Related Images:

o