VIZIJA ŠOLE

Vizija osnovne šole dr. Slavka Gruma se glasi:

 

Učence pripravljamo na samostojno življenje in izboljšujemo kvaliteto njihovega bivanja. To dosegamo s strokovnostjo, delavnostjo in pozitivnimi medsebojnimi odnosi v sodelovanju s starši in okoljem.

 

Related Images:

o