ZDRAVSTVENO VARSTVO

  • V okviru rednega pouka bomo učencem vzgajali higienske navade ter navade za zdrav način življenja
  • učenci bodo vse leto obravnavani pri zobozdravniku
  • učenci bodo enkrat letno sistematično pregledani pri pediatru
  • učenci bodo cepljeni
  • naloga vseh učiteljev bo, da bodo vključevali v svoje delo čim več zdravstvene vzgoje ter
  • osveščali učence in starše o pomenu zdrave prehrane in gibanja.

Za zdrav telesni razvoj in zdravje učencev bomo poskrbeli tudi z uvedbo zdravstveno-vzgojnih skupin v program šole.
V okviru naravoslovnih dni smo en dan dejavnosti namenili zdravstvenemu varstvu. Učenci bodo ta dan imeli sistematski pregled, po pregledu pa bo zanje Mateja Avsec Jozić izvedla tudi predavanje na temo zdravje.
V tem šolskem letu smo se priključili tudi akciji Čisti zobje ob zdravi prehrani. Akcija poteka pod strokovnim in organizacijskim okriljem Stomatološke sekcije Slovenskega zdravniškega društva. V okviru akcije bo medicinska sestra Mateja Avsec Jozić pregledovala stanje zobnega ploha. Pregledovanje poteka enkrat mesečno v obliki tekmovanja med razredi NIS in oddelki PPVI. Namen akcije je otrokom neprisiljeno privzgojiti navado rednega in predvsem pravilnega čiščenja zob.
V okviru zdravstvene vzgoje, bo medicinska sestra, izvedla tudi predavanje za starše, na drugem roditeljskem sestanku
Za učence vseh oddelkov so organizirani sistematični pregledi in opravljena ustrezna cepljenja.


Zdravniške preglede vrši dr. Marija Grošelj, specialistka šolske medicine. Prav tako opravljamo sistematične preglede zob in učenje pravilnega čiščenja in nege zob.

Za učence naše šole skrbi Divna Bogdanović, dr. dentalne medicine.

 

Related Images:

o